22.08.2016 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Úpravy pravidel


Od 1.7 2016 nastávají menší úpravy pravidel.

Shrnutí nejdůležitějších:

- Vystřídaný hráč se může vrátit do hry nově i při zranění spoluhráče, které je způsobeno nečistou hrou soupeře.

- Hráč nesmí učinit nic, co by vedlo rozhodčí k domněnce, že byl vystaven nebezpečné hře.

- Mlýn – pokud je mlýn otočen, tak vhazuje znovu družstvo, které vhazovalo poprvé.

- Mlýn – ofsajd ve mlýnu – mlýnovka nesmí vstoupit do prostoru mezi rváčka a vazače. Ofsajdová čára míče je stále platná.

- TK/VK mohou být rozehrány ne blíže než 5 m od brankové čáry (platí pro obě družstva).

- MAUL – nesmí postupovat maulem hráč s míče, ale pouze míč. Instruktážní video je k dispozici na http://laws.worldrugby.org/?domain=9 („The maul").

Prezentaci najdete v metodické knihovně ČSRU

Případné dotazy prosím posílejte na srr@rugbyunion.cz

(AB)

laws.jpg