22.08.2022 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Semináře KNT a DRH


Letos na podzim budou mít možnost klubový trenéři opět absolvovat semináře Klíčových národních témat (KNT) a nově i seminář Dlouhodobý rozvoj hráče (DRH).

DRH_1.jpg

Kalendář seminářů KNT a DRH na národním stadionu ČSRU - Markéta:

Klíčová národní témata_1.jpg

Kluby mají možnost využít nabídky ČSRU a uspořádat seminář přímo v klubu za podmínky minimální účasti deseti řádně registrovaných trenérů. Je také možno pozvat trenéry s dalších klubů. V případě zájmu kontaktujte manažera vzdělávání, s kterým domluvíte termín a vyberete školitele. (Antonín Brabec).

Školitelé seminářů: Filip Vacek, Michal Ouředník, Daniel Beneš, Antonín Brabec, Miroslav Němeček, Roman Šuster, Tomáš Kohout, Ondřej Surga, Rob Vann, Marek Švíř

KNT_5_Školitel.jpg

VV ČSRU nestanovil pro tyto semináře žádný účastnický poplatek. Náklady školitelů hradí ČSRU.

Další podmínky:

  • trenéři musí být členy ČSRU a mít zaplacený členský poplatek pro aktuální rok,
  • účastník školení si hradí sám cestovné, stravné a případné ubytování
  • v případě, že bude nízký počet přihlášených přesune ČSRU školení na další možný termín

ab