Udrž ragby čisté

ANTIDOPING

Ragby je sport, při němž záleží na hodnotách – čestnost, disciplína, respekt, soudržnost a nadšení – a v boji proti dopingu tyto hodnoty posilují naši snahu o čestnou a férovou soutěž.

Doping znamená podvádění, a to je proti duchu ragby. Poškozuje náš sport a jeho dobrou pověst. Všichni hrajeme svou roli při dodržování pravidla KEEP RUGBY CLEAN:

Keep-Rugby-Clean-logo.jpg

Hráč je zodpovědný za dodržování antidopingových pravidel.

Porušení antidopingových pravidel se můžete dopustit vědomě, ale také nevědomě. Hlavně v tomto případě je na vás, abyste se seznámili s pravidly a dodržovali je.

Rodič hraje zásadní roli při vývoji svého dítěte a jeho budoucí kariéry, ovlivňování jeho hodnot, etiky a přístupu ke správné výživě a bezpečnému užívání léků. Absolvováním školení najdete tipy týkající se léků, výživy a antidopingových pravidel.

Zdravotník je hlavním poradcem svým hráčům. Je nutné pravidelné školení v této oblasti pro získání důležitých rad pro etické a bezpečné užívání léků, výživové postupy a získávání terapeutických výjimek.

Trenér vytváří vhodné prostředí pro hráče. Vaše podpora antidopingových iniciativ má pozitivní vliv na to, jak se do procesu zapojují hráči.

Desatero proč nedopovat

1) Buď čistým šampionem bez dopingu
2) Čestný úspěch chutná nejlépe
3) Doping představuje celoživotní ostudu
4) Užívání dopingu ve sportu je nelegální
5) Hrozí ti vyloučení z klubu
6) Při dopování v tom jsi sám a musíš lidem lhát
7) Pokud tě nutí do dopingu, nahlaš to!
8) Doping způsobuje vážné zdravotní komplikace
9) Nelze být hrdý na své výkony, protože nejsou tvoje
10) Raději čestně prohrát než podvodem vyhrát


Vzdělávací program

Keep Rugby Clean je antidopingový vzdělávací a osvětový program World Rugby. Jeho cílem je odradit od dopingu tím, že vzdělává účastníky o jejich odpovědnosti, zvyšuje povědomí o dopingových rizicích a podporuje etický étos čistého sportu v celé naší hře.

Odkazy:

E-learningový program je k nalezení na webové adrese Keep Rugby Clean https://www.world.rugby/keep-rugby-clean

Pro absolvování školícího programu a testu je nutné založení bezplatného účtu a přihlášení na World Rugby Passport https://passport.world.rugby/cs/

Stránky World Rugby věnované problematice boje proti dopingu https://keeprugbyclean.worldrugby.org/

Stránky Antidopingového výboru ČR https://www.antidoping.cz/

Pokud máte jakékoliv dotazy k problematice dopingu, vzdělávání či užívání zakázaných látek, kontaktujte pí. Olgu Grossovou nebo zdravotní komisi CSRU na emailu olga.grossova@rugbyunion.cz nebo zdravotni.komise@rugbyunion.cz

ANTIDOPINGRagby je sport, při němž záleží na hodnotách – čestnost, disciplína, respekt, soudržnost a nadšení – a v boji proti dopingu tyto hodnoty posilují naši snahu o čestnou a férovou soutěž. Doping znamená podvádění, a to je proti duchu ragby.…