IS - Informace pro klubové administrátory

Manuál ze dne 5.března 2020- zde.

Přihlášení do systému

 • pro klubové administrátory- zde
 • pro jednotlivé členy- zde

Důrazně žádáme administrátory klubu, aby své přístupové údaje nepředávaly dalším osobám. V případě potřeby udělení přístupu dalším zástupcům klubů prosím požádejte o vytvoření nového přístupu sekretariát.

Lékařské prohlídky

 • Při nahrávání potvrzení o absolvování lékařských prohlídek se postupuje následujícím způsobem:
  • Lékařská prohlídka je povinná pro všechny hráče registrované v ČSRU a to i pro nejmladší kategorie
  • Od 1.7.2020 již není možné nahrávat scan razítka od lékaře ze zadní strany licence, nýbrž je nutno vložit protokol/potvrzení o absolvování prohlídky
  • U hráček/hráčů mladších 14 let není povinnost absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu vstupní lékařské prohlídky, ale důrazně se toto doporučuje
  • U starších hráček/hráčů je povinná lékařská prohlídka vstupní, kterou dotyčná(ý absolvuje při registraci do ČSRU a následně, jednou za rok absolvuje prohlídku v rozsahu pravidelné lékařské prohlídky. V systému musí mít však vloženo potvrzení o absolvování vstupní lékařské prohlídky a následně aktuálně platné potvrzení o absolvování prohlídky alespoň pravidelné.

Chybové hlášky

 • Při nasazení nové verze systému je možné, že některé prohlížeče budou zobrazovat chybovou hlášku, například v sekci Licence – Hráči:server error.jpg
 • V takovém případě je potřeba vymazat cookies v prohlížeči (nastavení prohlížeče- možnosti- soukromí a zabezpečení – Cookies a data stránek – Vymazat data – vymazat)

Fakturace členských poplatků

 • Každoročně, vždy k 30.6. a následně k 31.12. bude ČSRU vystavovat faktury za členství a to na základě údajů z IS. Tyto údaje budou dále předávány nadřízeným organizacím a budou mimo jiné sloužit jako podklad pro přidělování dotací.
Výzva na doplnění profilu člena
 • Klubový administrátor má možnost zaslat automaticky generovanou emailovou zprávu na konkrétního člena, či jeho zákonného zástupce, vyzývající k doplnění údajů vztahujících se k jeho osobě. Tuto možnost má pomocí ikony "Odeslat výzvu k doplnění údajů" v sekci Členové – Detail člena.doplnění info.jpg
 • Obdobnou výzvu má klubový administrátor možnost zaslat i k doplnění lékařské prohlídky v licenci a to v sekci Licence – Hráči pomocí tlačítka "Upomínka":

upomínka.jpg

Vytvoření přístupů pro trenéry


V případě potřeby kontaktuje Pavla Myšáka 733 685 668 (24/7).

(PM)

Manuál ze dne 5.března 2020- zde.Přihlášení do systémupro klubové administrátory- zde pro jednotlivé členy- zdeDůrazně žádáme administrátory klubu, aby své přístupové údaje nepředávaly dalším osobám. V případě potřeby udělení přístupu dalším…