IS - Projekt elektronizace ČSRU

Elektronizace procesů České rugbyové unie začala v roce 2019, kdy na základě výběrového řízení byla vybrána společnost eSports jako realizátor projektu tvorby Informačního systému ČSRU.

Celý projekt je rozdělen do několika částí z něho jsou těmi nejdůležitějšími přechod z papírových licencí členů na licence elektronické, stejně jako u zápisů o utkání a dalších procesů provázejících činnost svazu i klubů.

Projekt je plánován jako dlouhodobý se spuštěním první části počátkem roku 2020.

Základní informace pro veřejnost

 • Odkaz pro registraci člena- zde
 • Odkaz pro přístup člena- zde

Základní přehled jednotlivých částí:

 1. Matriční modu
  1. Klubová matrika
   1. Základní identifikační údaje klubů
   2. Údaje o domácím hřišti (certifikace hřišť)
   3. Údaje o statutárních zástupcích a organizačních pracovnících, popř. dalších pozicích v klubu (jména, adresy)
  2. Členská matrika
   1. Evidence členů a nečlenů
   2. Licencovaní členové
    1. hráči (vč. údajů o zdravotní prohlídce)
    2. Trenéři
    3. Rozhodčí
    4. Reprezentanti
 2. Soutěžní modul
  1. Soutěže - evidence a změny údajů
   1. Údaje z přihlášek do soutěží
   2. Tvorba a evidence údajů o nových soutěžích
   3. Ostaršení/omladšení hráčů
  2. Utkání - evidence a změny údajů
   1. Údaje o hracích termínech (hlášení ze strany klubů)
   2. Nasazování a změny delegací rozhodčích/delegátů
   3. Tvorba a úpravy zápisů o utkáních – vyplnění dle soupisek
  3. Výsledky utkání
   1. Vyhodnocení jednotlivých utkání (dle zápisů)
  4. Kalendář
 3. Ekonomický modul
  1. Evidence povinných poplatků (roční klubové poplatky)
  2. Evidence licenčních poplatků (členské příspěvky)
  3. Evidence mezd rozhodčím
 4. Disciplinární modul
  1. Evidence disciplinárních případů
 5. Reprezentační modul
  1. Správa reprezentačních akcí
  2. Přehled reprezentantů a realizačních týmů
 6. Komunikační modul
  1. Modul interní komunikace v rámci hnutí
 7. Dobrovolnický modul
  1. Modul projektu dobrovolník
 8. Vzdělávací moduL
  1. Správa vzdělávacích akcí
  2. Evidence účastníků školení
 9. Metodický portál
 10. Modul ostatní agendy
  1. Archiv dokumentů
  2. Smlouvy (marketingové, dodavatelské)
  3. Zápisy z jednání (exekutiva, odborné komise)
  4. Legislativa
Elektronizace procesů České rugbyové unie začala v roce 2019, kdy na základě výběrového řízení byla vybrána společnost eSports jako realizátor projektu tvorby Informačního systému ČSRU. Celý projekt je rozdělen do několika částí z něho jsou těmi…