Ragbyové hodnoty

Ragby je hodnotným sportem pro muže i ženy, chlapce i dívky. Ragby rozvíjí schopnosti týmové práce, porozumění, spolupráce a vzájemného respektu mezi sportovci.

Základem je a vždy byly sdílená radost zúčastněných, odvaha a schopnosti, které ragby vyžaduje, láska k týmovým sportům obohacující život všem zapojeným lidem a přátelství na celý život posílené společným zájmem o hru.

ČESTNOST

Čestnost je základním prvkem ragby. Je vytvářena poctivostí a fér hrou.

Hodnoty_Čestnost_2.jpg

NADŠENÍ

Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

Hodnoty_Nadšení_2.jpg

SOUDRŽNOST

Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

Hodnoty_Soudržnost.jpg

DISCIPLÍNA

Disciplína je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k Pravidlům, předpisům a základním hodnotám ragby.

Hodnoty_Disciplína_3.jpg

RESPEKT

Respekt ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve Hře je prvořadý.

Hodnoty_Respekt.jpg

Ragby se stalo plně profesionálním sportem. Udrželo si ale duch a tradice rekreační hry.

Zatímco mnoho sportovních tradic je postupem času oslabeno nebo úplně mizí, ragby je hrdé na svou schopnost udržet si vysokou sportovní úroveň, etické chování a fair play. Tato charta má za úkol pomáhat posílit tyto drahocenné hodnoty.

(AB)

Ragby je hodnotným sportem pro muže i ženy, chlapce i dívky. Ragby rozvíjí schopnosti týmové práce, porozumění, spolupráce a vzájemného respektu mezi sportovci. Základem je a vždy byly sdílená radost zúčastněných, odvaha a schopnosti, které ragby…